ฟรี

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจ "หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต ครั้งที่ 3 "

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม หิ้วถุงผ้า พาปิ่นโต ครั้งที่ 3  ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคารเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน
13 ม.ค. 63 | รับชม : 70 ครั้ง